О П Р Е Д Е Л И:      137/5.7.2019г.

 

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1534 по описа на ШРС за 2019г. за това, че обвиняемият Г.Ф.Р. за времето от 25.01.2019г.  до 30.01.2019г. включително, в гр. Шумен, при условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като съизвършител с Д.К.Ц. от гр. Шумен, отнел чужди движими вещи – 12бр. дискове с игри за игрова конзола „Плейстейшън 4“ на обща стойност 1438лв., от владението и без съгласието на П.Р.П., собственост на „Технополис България“ ЕАД гр.София, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1  от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 За гореописаното престъпление, на основание чл. 194, ал. 1  от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 54, ал. 1 от НК, налага на обвиняемия наказание  3 /три/ месеца "Лишаване от свобода".

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание   за срок от 3 /три/ години.

Деянието е извършено виновно, с пряк  умисъл.

Причинените с деянието имуществени вреди в размер на 1438,00лв., са възстановени.

По делото няма приложени веществени доказателства.

По делото няма деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1534/ 2019 г. по описа на ШРС и по ДП № 124/ 2019г. по описа на РУ- Шумен, по отношение на обвиняемия.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.