О п р е д е л и : 143/10.7.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по БП №729/19 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.Д.Е. е виновен за това, че на 29.06.2019 г., по път 1-7 километър 125+411 в посока гр. Велики Преслав, управлявал МПС - л.а. „Форд Фиеста” с peг. № Н 9510 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 1,64 промила, установено по надлежния ред - с годно техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен номер ARBB - 0020, проба № 137, съгласно Наредба № 1/2017 г - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

 Деянието е извършено виновно, под формата на пряк умисъл.

        2. За горепосоченото деяние на основание чл. 343б ал. 1 от НК вр.  чл. 55 ал.1 т.1 от НК налага на обвиняемия М.Д.Е. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест)  месеца.

        3. На основание на чл.66 ал.1 от НК  отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3  години.

        4. На осн. чл.55 ал.3 от НК не налага на обвиняемия М.Д.Е. по-лекото предвидено в закона наказание  „глоба”.

        5. На осн. чл.59 ал.2 от НК от така определеното наказание „лишаване от свобода”  приспада задържането, постановено на осн. чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР за срок от 24 часа със заповед за задържане peг. № 372зз73 от 29.06.2019 г.  по отношение на обвиняемия М.Д.Е..

        6. Не са налице основанията за приложение на чл. 343г от НК вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК.

        По делото няма направени разноски.

        Няма причинени имуществени вреди с деянието.

        По делото няма приложени веществени доказателства  

Прекратява производството по  БП № 729/19 г. по описа на РУ – Шумен.

               ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1565/19 г. на ШРС.

               Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.