О П Р Е Д Е Л И: 139/8.7.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1568/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият В.Л.П. на 29.06.2019 г. по път I-7, на кръстовище с път SHU-1190, управлявал МПС – л.а. марка Мерцедес с рег. № Н 85 09 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 2.56 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARBB-0020, проба № 136, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 200.00 лв. /двеста лева/.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият В.Л.П. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-72/29.06.2019 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия В.Л.П. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.  

По делото няма приобщени веществени доказателства.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото не са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1568/2019 г. по описа на ШРС и БП № 728/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.