О П Р Е Д Е Л И:      141/10.7.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1569/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.П.Р. на 28.06.2019г., около 19:20 часа, по път I-4, SHU-1188 /панорамен път 1300 година България/, в посока от Стария град към гр. Шумен, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен Берлинго“ с рег. № Н 7158 ВТ  с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 промила, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза № 124 от 01.07.2019г., изготвена в специализирана химическа лаборатория към Сектор „НТЛ“ при ОДМВР – Шумен, съгласно Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца и „глоба“ в размер на 150.00  (сто и петдесет) лева.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На осн. чл.59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“  времето,  през което обвиняемия Р.П.Р. е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице по ЗМВР Рег.№ УРИ 372зз-71 от 28.06.2019г. на РУ – гр. Шумен.      

На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ,  ЛИШАВА обвиняемия Р.П.Р. от право да управлява МПС за срок от  7 (седем) месеца;

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Р.П.Р. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.06.2019г.

Направените по Б.П. № 726/2019 г. по описа на РУ - Шумен разноски в размер на 52.93 лева (петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) се възлагат на обвиняемият Р.П.Р., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1569/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Б.П. № 726/2019 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.