О П Р Е Д Е Л И:      147/19.7.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1641/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Д.Н.Р., е виновен в това, че на 17.07.2019г. в гр. Шумен, в съучастие с Р.Ф.С. от с. Царев брод, отнел чужди движими вещи – сумата от 184,35 лева от владението на А.М.П. от гр. Шумен, собственост на „МЕГАФРУТ“  - София, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Нанесените с деянието щети са възстановени изцяло.

За гореописаното деяние и на чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА наказание 1 (една) година и  3 (три)  месеца Лишаване от свобода”;

На осн. чл.57, ал.1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

На осн. чл. 59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“,  времето през което обвиняемия Д.Н.Р. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР и за срок от 72 часа на осн. чл. 64, ал.2 от НПК, считано от 17.07.2019г.

По делото не са направени деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА частично производството по Б.П. № 807/2019 г. по описа на РУ - гр. Шумен по отношение на обвиняемия Д.Н.Р..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1641/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.