О П Р Е Д Е Л И: 151/26.7.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1689 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.Н.Г. *** употребил сила /бутал и дърпал старши полицай Р. Н. Д. от Група „Охрана на обществения ред“  при РУ – Шумен и също така е скъсал ризата от униформен костюм на МВР, с която е бил облечен Д., с цел да принуди орган на властта старши полицай от Група „Охрана на обществения ред“ при РУ – Шумен - Х.С.Х. да пропусне нещо по служба, а именно: да осуети задържането по ЗМВР на брат си – С. Н.Г. – престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК.                                                                                     

Деянието е извършено виновно, пряк форма на вина – пряк умисъл.  

За гореописаното деяние на основание чл. 269, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 1 /една/ година, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-  задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което обв. Г. е бил задържан за срок от 24 ч. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 1729з-217/18.07.2019 г.  

По делото няма направени разноски.

По делото няма приложени веществени доказатлества.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1689/2019 г. по описа на ШРС и частично по ДП № 813/2019 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на обв. Г.Н.Г..              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.