О П Р Е Д Е Л И:      155/1.8.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1719/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.П.М. *** съзнателно се ползвал от неистински официален документ, удостоверяващ завършено основно образование – свидетелство за основно образование Серия Е-04 № 64432/16.06.2004 г., на което е придаден вид, че е издадено от Министерство на образованието и науката – VI-то Основно училище Еньо Марковски – гр. Шумен, на името на Р.П.М., представяйки го пред сектор ПП при ОД на МВР Шумен, за да му бъде издадено свидетелство за управление на МПС, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 от НК, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при форма на вина пряк умисъл.

            За гореописаното деяние на основание чл. 316 от НК, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ месеца.

            На основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 112, ал. 4, предл. 2 от НПК приобщените като веществени доказателства, а именно, СУМПС и контролен талон следва да се изпратят на сектор ПП при ОД на МВР Шумен.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1719/2019 г. по описа на ШРС и частично ДП № 1953/2010 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на лицето Р.П.М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ВРЪЩА на Районна прокуратура – Шумен ДП № 1953/2010 г. по описа на РУ – Шумен, по компетентност