О П Р Е Д Е Л И:      156/2.8.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1738/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.А.А. е виновен в това, че:

-          На 23.07.2019 г. в гр. Шумен, ул. Първа пред дом № 29 си служил с табели с регистрационен номер ВР 1858 ВТ, издадени за друго МПС – л.а. Ауди А3 с рама № WAUZZZ8LZVA88266, като ги монтирал на л.а. БМВ 320Д с рама № WBAAL71080KE71787- престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.

            За гореописаното деяние на основание чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание „глоба“ в размер на 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

            И за това, че:

-          На 23.07.2019 г. в гр. Шумен, ул. Северна до дом № 16, чрез посредствен извършител – А. А.А., ЕГН ********** управлявал МПС - л.а. БМВ 320Д с рама № WBAAL71080KE71787, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 140 от ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, издадена от Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.

            За гореописаното деяние на основание чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание „глоба“ в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/.

            На основание чл. 23, ал. 1 от НК определя общо наказание между така наложените до размера на най-тежкото от тях, а именно, „глоба“ в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/.

Съставомерни имуществени щети от деянието не са настъпили.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1738/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 834/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.