О П Р Е Д Е Л И: 169/3.9.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1945/2019 г. по описа на ШРС за, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.И.М. на  24.08.2019 г. в с. Трем, обл. Шумен, по ул. „Аврора“, в близост до кръстовището ѝ с ул. „Иван Вазов“ в посока с. Добри Войников, обл. Шумен е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н 2503 ВТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,55 промила, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози, в сила от 02.10.2018 г.  – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARBB-0004 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  

            От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.  

За горепосоченото деяние на обвиняемия М.И.М. на основание     чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК,  се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият М.И.М. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-85/24.08.2019 г.  

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага кумулативно даденото наказание „глоба“.  

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия М.И.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият М.И.М. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.08.2019 г.                                                                                                       

С деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.  

По делото няма направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1945/2019 г. по описа на ШРС и по Бързо производство № 946/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.