П Р И С Ъ Д А

 

15/29.3.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети  състав

На двадесет и девети март  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Пл.Недялкова  

Секретар: Ц. К.

Прокурор: С. Александрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер № 2433 по описа за 2018г.

П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.Б. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с постоянен адрес ***, средно образование, работещ, женен, осъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 24.04.2018г. в гр.Шумен управлявал лек автомобил “БМВ“ с рег. № Н 4444 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.71 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година “лишаване от свобода“ и глоба  в размер на 500 /петстотин/ лева.

На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  първоначален  ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

На основание чл.59 ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР.

На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подс. К.Р.Б. с ЕГН ********** от правото да управлява МПС за срок от 2 /две/ години като на основание чл. 59 ал. 4 от НК ЗАЧИТА предварителното му лишаване по  административен ред, считано от 24.04.2018г.

На основание чл.189  ал.3 от НПК  ОСЪЖДА К.Р.Б. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета по сметка на ОДМВР – Шумен направените разноски в досъдебното производство в размер на 35 лева, и в полза на Районен съд гр. Шумен, направените разноски в съдебното производство в размер на 261.16 лева  и 5  лева при издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

                                                                          Районен  съдия: