П  Р И  С  Ъ  Д  А

 

16/2.4.2019г. , гр. Шумен

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Шуменският районен съд в публично заседание на втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМ. АНГЕЛОВ                                                           

при участието на секретаря В. С., като разгледа докладваното от съдия Ангелов НЧХД № 2700/2018 г. по описа на Шуменски районен съд

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Й., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Попово, с постоянно местоживеене ***, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2018 г. в гр. Търговище, в своя фейсбук профил и по друг начин е разгласил следните позорни обстоятелства по отношение на А.С.Д., а именно „искам да сигнализирам публично… господин А.Д. не спира да тормози и заплашва със служебното си положение, а и в малките часове на нощта и със служебното си оръжие“, „господин А.Д. … редовно тормози, крещи и заплашва възрастните дами… рита ги …. стреля с въздушно и бойно оръжие!!!“ и „…ето го …мутрата – полицай на Търговище!!!“, поради което и на основание чл. 148, ал. 1, т. 2 от НК, вр. чл. 147, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК му налага наказание „глоба“ в размер на 3000 /три хиляди/ лева, както и наказание „обществено порицание“, което да се изпълни, чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения на Община Търговище.

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Й., ЕГН **********, да заплати на А.С.Д., ЕГН ********** сумата от 1300 /хиляда и триста/ лева, представляваща уважената част от предявения граждански иск за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2018 г.

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.С.Д. граждански иск в останалата му част, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Й., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 52.00 /петдесет и два/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия И.И.Й., ЕГН ********** да заплати на А.С.Д., ЕГН **********, сумата от 512.00 /петстотин и дванадесет/ лева, представляваща направени деловодни разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ШОС в 15-дневен срок от днес.                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: