О П Р Е Д Е Л И :  514/29.10.2018г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2825/2018 г. по описа на Районен съд - Шумен.

Изпраща материалите по АНД № 2825/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен на Районна прокуратура - Шумен за извършване на преценка за наличието или липсата на достатъчни данни за евентуално престъпно посегателство по чл. 325, ал. 1 от НК, като копие от тях следва да останат по делото.

Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.