П Р О Т О К О Л 491/16.10.2019г.

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Единадесети състав

На 16 октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Р. Георгиева

 

 

 

 

Секретар: Ил. Д.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

ВАНД № 2041 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:  

……

Съдът като съобрази материалите по делото установи следното: видно от материалите и по-конкретно от НП и от АУАН деянието, предмет на настоящото производство е извършено на територията на гр. Велики Преслав. В този смисъл жалбоподателят правилно е подал и жалбата до РС – В. Преслав, но поради техническа грешка материалите са били изпратени в ШРС и е било образувано настоящото производство. В този смисъл съдът намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено за разглеждане от РС - Велики Преслав.

Водим от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ  

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД № 2041/2019 г. по описа на ШРС.

ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд - Велики Преслав.  

Заседанието приключи в 09,05 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: