РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

581/2.12.2019г.  

Шуменският районен съд, петнадесети  състав

На втори декември  две хиляди и деветнадесета година,

В закрито заседание   в следния състав:

Председател:  Пл. Недялкова

 

като разгледа материалите по НЧХД №2539/2019г. по описа на ШРС и с оглед разпоредбата на чл.247а от НПК констатира, че не са налице условията за разглеждане на делото в съдебно заседание, поради следното:

Наказателното производство е образувано по тъжба на С.С. С., ЕГН **********, чрез адвокат А.А. – АК гр.Варна срещу  Ш.И.И., ЕГН ********** за извършено престъпление от частен характер по чл.130 ал.2 от НК.

В обстоятелствената част на тъжбата се излага, че на 28.09.2019г. тъжителят бил назначен за асистент съдия на футболна среща от областно първенство мъже – Северна група „А“, между отборите на  ФК „Вихър“ – с.Боян и ФК „Ясен“ – с. Ясенково, която се състояла в с. Боян. Към края на срещата футболистът с №11 от отбора на ФК „Ясен“ -  Ш.И.И. се приближил към тъжителя изблъскал го с юмруци в областта на гърдите и му нанесъл  удар с крак в областта на лява подбедрица, в резултат на което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание.

Правната квалификация на деянието описано в тъжбата е правомощие и задължение на съда, който прави това въз основа на фактите, изложени в тъжбата и не е обвързан от преценката на тъжителя за това. В конкретният случай в тъжбата се съдържат фактически обстоятелства  индивидуализиращи престъпление от общ характер по чл.131 ал.1 т.1 пр.1, във вр. с чл.130 ал.2 от НК и преследването му въз основа на частна тъжба е недопустимо, а следва да бъде проведено досъдебно производство. Безспорна е съдебната практика, че футболния съдия има качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б. «Б» пр.1 от НК.

При така установеното съдът намира, че делото не е подсъдно на ШРС, а следва да бъде изпратено на Районна прокуратура – Шумен по компетентност,

На основание гореизложеното и чл.247а ал.3, във вр. с чл.42 ал.3 от НПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И  :

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД №2539/2019г. по описа на Шуменския районен съд.

Делото да се изпрати на РП – Шумен по компетентност.

Препис от разпореждането да се връчи на тъжителя на посочения адрес.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Съдия-докладчик: