О п р е д е л и : 175/25.9.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №923/19 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият О.А.О. е виновен за това, че на 14.06.2019 г. в гр. Шумен, по ул. „Родопи“ на кръстовището образувано от ул. „Гоце Делчев“ и ул. „Родопи“ в посока бул. „Симеон Велики“, при управление на моторно превозно средство, а именно: мотоциклет Хонда с рама № HMSC28-2253136 си служил с

табела с рег.№ Т 1193 В, издадена за друго моторно превозно средство, а именно: за мотоциклет „Кавазаки 750“ с рама ZX750FE043149 - престъпление по чл.345 ал. 1 от НК и

За това, че на 14.06.2019 г. в гр. Шумен, по ул. „Родопи“ на кръстовището образувано от ул. „Гоце Делчев“ и ул. „Родопи“ в посока бул. „Симеон Велики“, управлявал моторно превозно средство, а именно: мотоциклет „Хонда“ с рама № HMSC28-2253136, което не е било регистрирано по надлежния ред предвиден в Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45/25.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345 ал.2  НК.

     2. За първото от деянията, на осн. чл.345 ал.1  НК вр.  чл.57 ал. 1  НК  вр.  чл.54 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия  наказание „Глоба” в размер на 800 лв.

     3. За второто от деянията на основание чл.345 ал.2  НК вр.  чл.57  ал.1 НК вр. чл. 54 ал.1 НК НАЛАГА на обвиняемия наказание „Глоба" в размер на 800 лв.

     4. На основание чл.23 ал.1 НК определя общо наказание между двете, наложени с настоящото споразумение наказания, а именно: „Глоба“ в размер на 800 (осемстотин) лв.

        От субективна страна всяко от двете деянията са извършени виновно, при пряк

умисъл.

        С деянията не са причинени щети.

        По делото не са направени разноски.

        На основание чл.112, ал.4  НПК приобщените по делото веществени доказателства -1 бр. peг. табела Т 1193 В, да бъде предадена на сектор „ПП“ при ОДМВР – Шумен.

Прекратява производството по  ДП № 923/19 г. по описа на РУ – Шумен.

               ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2050/19 г. на ШРС.

               Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.