О п р е д е л и : 177/26.9.2019г.

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за частично прекратяване на наказателното производство по БП №1013/19 г. по описа на РУ - Шумен, по силата на което:

                  1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.И.Ш. е виновен за това, че на 11.09.2019 г. в гр. Шумен управлявал МПС – л.а. „Пежо 307“ с peг. № Н 9434 ВВ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена му със заповед за прилагане на принудителна  административна мярка №19-0869-001052/10.09.2019 г. на с-р „Пътна полиция“ при ОДМВР- Шумен  - престъпление по чл.343в ал.3 вр. ал.1 от НК.

                     От субективна страна деянието е извършено  виновно, при пряк умисъл.

                     2. За гореописаното деяние на осн. чл.343в ал.3 вр. ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.2 б. „б“ от НК налага на обвиняемия наказание ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

               - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от   8 (осем) месеца,  с периодичност  2 пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок 8 (осем) месеца,

както и наказание  ГЛОБА“ в размер на 200 (двеста) лв.

     С деянието не са причинени щети.

      По делото не са направени разноски.

              Прекратява производството по БП №1013/19 г. по описа на РУ – Шумен.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2059/19 г. на ШРС.

             Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.