О П Р Е Д Е Л И:      176/24.9.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Р.Р.Й. ***, на кръстовище на бул. Симеон Велики и ул. Гоце Делчев, в посока ул. Люлебургас, управлявал МПС – л.а. „Ауди 80“ с рег. № Н 0470 АС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3.47 промила, установено по надлежния ред /Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози в сила от 29.09.2017 г./ с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARBA-0092, проба № 2208 извършена в 17.57 часа. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца и наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава Р.Р.Й. от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.09.2019 г.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, приспада времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР, считано от 12.09.2019 г.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2060/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.