О п р е д е л и : 180/27.9.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №1053/19 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на обв. М.И.,  по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.И.И. е виновен за това, че на 17.09.2019 г. в гр. Шумен в условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с К.Р.А. (помагач), отнел чужда движима вещ - златно синджирче, плетка „Картие“, 2.5 гр., на стойност 160 лв., собственост на ЕООД „Г.“ от владението на Г.М.Г., без съгласието на лицето и с намерение отнетата вещ да бъде противозаконно присвоена - престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл. чл.194 ал.1 вр.  чл. 20 ал.2 вр. чл. 29 ал. 1 б. „а“ от НК.

      2. За горепосоченото деяние на основание престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл. чл.194 ал.1 вр.  чл. 20 ал.2 вр. чл. 29 ал. 1 б. „а“ от НК вр.  чл. 55 ал.1 т.1 от НК налага на обвиняемия М.И. наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 (една)  година.

      3. На основание чл.57 ал.1 т. 2 б. „б“ от ЗИНЗС определя строг режим на изтърпяване на наказанието.

     4. На основание чл. 59 ал. 2 НК от наложеното наказание на обвиняемия  М.И. приспада времето, през което той е бил задържан по ЗМВР на 18.09.19 г. за 24 часа.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

Нанесените с деянието щети са възстановени изцяло.

     5. Направените по делото разноски в размер на 43 лв. се възлагат на обвиняемия,  като следва да бъдат платени по сметка на ОДМВР - Шумен.

        Прекратява производството по ДП №1053/19 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на обв. М.И..

        ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2068/19 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.