О П Р Е Д Е Л И:      188/8.10.2019г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2128/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.К.Ю. *** при условията на съучастие с Р.Л.С. и И.Г.Д. като съизвършители и в условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, отнел чужда движима вещ – 1 бр. четирилентова електропроводима медна шина на стойност 2 100.51 лв. от владението на В.С.С. и собственост на „Мадара“ АД гр. Шумен, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 20, ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с форма на вина – пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия А.К.Ю. на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 20, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година и 10 /десет/ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият А.К.Ю. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице № УРИ 1729зз-246/23.08.2019 г. и с Постановление на ШРП за задържане на обвиняем до довеждането му в съда на основание чл. 64, ал. 2 от НПК за срок от 72 часа, считано от 14.55 часа на 23.08.2019 г.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което спрямо обвиняемият А.К.Ю. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по ЧНД № 1882/2019 г. по описа на ШРС, считано от 26.08.2019 г.

Съставомерните имуществени вреди са възстановени изцяло.

ВРЪЩА на обвиняемия А.К.Ю. приобщените с Протокол за оглед на веществени доказателства от 21.08.2019 г. вещи, а именно: 1 бр. пластмасова бутилка „DEVIN“ с течност – об. 1; 1 бр. връзка за обувки с 2 бр. ключове – об. 2; множество угарки от цигари – об. 3; ключодържател с играчка „Mc Donalds“, 2 бр. ключове от „Ауди“ и „Фиат“ и 2 бр. дистанционни управления за автомобили – об. 4; 1 бр. синьо долнище на анцуг – об. 5; 1 бр. угарка от цигара – об. 6; 1 бр. малка пластмасова тубичка – об. 7; 1 бр. пластмасова бутилка „Девин“ с течност – об. 8; 1 бр. пластмасова бутилка „Горна баня“ с течност – об. 9; угарки от цигари – об. 11; 1 бр. фолио със следа от обувка – об. 12.

ВРЪЩА на „Мадара“ АД приобщените с Протокол за оглед на местопроизшествие от 21.08.2019 г. вещи, а именно: 1 бр. катинар Euro Master – об. 1; 1 бр. метален лост с Г-образна форма – об. 2; 1 бр. гаечен ключ – об. 3; 4 бр. болтове, 2 бр. шпилки, 3 бр. гайки, 1 бр. медна шина и 4 бр. шайби – об. 4; Г-образно рамо и гаечен ключ – об. 5; 2 бр. болтове с шайби – об. 6; 1 бр. метална тръба в жълт цвят – об. 7; 1 бр. брезентова ръкавица с 1 пръст – об. 8; 1 бр. 4-грамен ключен – об. 9; 1 бр. брезентова ръкавица с 1 пръст – об. 10; 1 бр. угарка от цигара – об. 11; 1 бр. угарка от цигара – об. 12; 1 бр. празна кутия от цигари „Уинстън“ – об. 13; 1 бр. угарка от цигари – об. 14; 2 бр. брезентови ръкавици с 1 пръст – об. 15; 1 бр. камък от Гидория № 19 – об. 16; 1 бр. угарка от цигара – об. 17; 1 бр. угарка от цигара – об. 18; 1 бр. угарка от цигара в оранжев цвят – об. 19; 1 бр. гаечен ключ – об. 20; 7 бр. гаечни ключове  - об. 21; 1 бр. помощни клещи – об. 22.

На основание чл. 113 от НПК приобщеният като веществено доказателство лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № Н 52 64 ВС следва ДА БЪДЕ ПАЗЕН до решаването на спора по гражданскоправен ред за правото на собственост върху същия.

            На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК се отнемат в полза на държавата приобщените по Досъдебното производство с протокол за вземане на образци за сравнително изследване, запечатани в пликове с картончета за веществени доказателства, а именно: 3 бр. пликове с клетъчен материал, които следва да бъдат унищожени, поради характера им и липсата на стойност.

 ОСЪЖДА обвиняемия А.К.Ю. да заплати в полза на държавата, сумата от 56.53 лв. /петдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 933/2019 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2128/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 933/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.   

Съдът разяснява на обвиняемият последиците от одобреното споразумение.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Производството продължава по реда на чл. 309 от НПК.

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на обвиняемия А.К.Ю., ЕГН **********, мярка за неотклонение „задържане под стража“ до привеждането в изпълнение на влязлото в сила определение, с което е одобрено споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 2128/2019 г. по описа на ШРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ШОС по реда на глава ХХІІ от НПК.