О П Р Е Д Е Л И:

 

185/4.10.2019г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият И.Г.Д. ***, при условията на съучастие с А. К. Юс. и Р. Л. С. като съизвършители, отнел чужда движима вещ – 1 бр. четирилентова електропроводима медна шина на стойност 2100.51 лева от владението на В. С. С. и собственост на „Мадара“ АД гр. Шумен, без негово съгласие  намерение противозаконно да я присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ОСЕМ месеца.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето, през което подсъдимият И.Г.Д. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа и на основание чл. 64, ал. 2 от НПК с постановление на РП Шумен, считано от 21.08.2019 г. до 22.08.2019 г.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК, приспада времето, през което подсъдимият И.Г.Д. е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 23.08.2019 г. до влизане в сила на настоящото споразумение. 

ОСЪЖДА И.Г.Д. да заплати в полза на държавата сумата от 56.53 лева (петдесет и шест лева и петдесет и три стотинки) лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 933/2019 г. на ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева, при издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОП Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на И.Г.Д. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „задържане под стража“ .

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ШОС.

ПОСТАНОВЯВА подсъдимият И.Г.Д. с ЕГН ********** да бъда освободен от съдебната зала.

Определението, с което подсъдимият Д. е освободен от съдебната зала не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2129/2019 г. по описа на ШРС.