О П Р Е Д Е Л И:      187/7.10.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2130/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Ю.Ю.Х. ***. В.срещу бензиностанция Еко в посока ул. Тракия, управлявал МПС – л.а. марка Рено, модел Меган с рег. № Н 73 56 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно, 1.55 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабр. № АRBB-0020 с поредна проба № 00485, извършена в 18.43 часа, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по НОХД № 11/2017 г. по описа на ШРС, споразумение № 5/06.01.2017 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Ю.Ю.Х. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372з-91/22.09.2019 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Ю.Ю.Х. от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Ю.Ю.Х. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.09.2019 г.

По делото няма приобщени веществени доказателства.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2130/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 1072/2019 г. по описа на РУ – гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

………

ПРОДЪЛЖАВА производството по  делото по реда на чл. 306, ал.1, т. 3 от НПК.

……

 Предвид изложеното и на осн. чл. 306, ал.1, т. 3 от НПК, във вр. с чл. 68, ал.1, т.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение  наказанието наложено на Ю.Ю.Х. , ЕГН: **********  със споразумение № 5/06.01.2017 г. по НОХД № 11/2017 г.  по описа на ШРС влязло в законна сила  на 06.01.2017 г., а  именно  „лишаване от свобода“  за срок от ТРИ месеца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

Определението подлежи на обжалване  и протест по глава  ХХІ от НПК в 15-дневен срок от днес пред ШОС.