П Р О Т О К О Л

 

193/16.10.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На шестнадесети октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Ем. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2192 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:  

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2192/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Т.Р.Х. е виновен в това, че на 06.10.2019 г. в гр. Шумен, по бул. Ришки проход управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Т 1270 АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.55 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARBB-0020, проба № 508, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ПЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада от така наложеното наказание времето, през което подсъдимият Т.Р.Х. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 06.10.2019 г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Т.Р.Х. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 07.10.2019 г.  

По делото няма направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2192/2019 г. по описа на ШРС и БП № 1137/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

Заседанието приключи в 11.45 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: