О П Р Е Д Е Л И:      195/18.10.2019г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2218/2019 г. по описа на ШРС за, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.А.Н. *** и на кръстовището на ул. „Васил Априлов“ и ул. „Септемврийско въстание“ управлявал МПС – лек автомобил „Пежо 106“, с рег. № Н 23 17 АН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.63 промила, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“, с фабр. № ARRM – 0459, проба № 657, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози  - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно с пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия М.А.Н. на основание       чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК,  се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 4 /четири/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

За горепосоченото деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 300 /триста / лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият М.А.Н. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице № УРИ 372з-98/14.10.2019 г.

 На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия М.А.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият М.А.Н. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.10.2019 г.

Веществени доказателства по делото няма.

С деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото няма направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2218/2019 г. по описа на ШРС и по Бързо производство № 1178/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                       Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.