О п р е д е л и : 206/31.10.2019г.

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №630/19 г. по описа на РУ - Шумен, по силата на което:

         1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият О.Ж.П. е виновен за това, че на 05.06.2019 г. в гр. Шумен противозаконно пречил на органи на властта – Й.Н.Й. и Г.П.М., работещи на длъжност  „младши автоконтрольори“ в сектор „ПП“ при ОДМВР – Шумен – при движение на лек автомобил „Рено Лагуна“  с рег. № Н 1473 ВА, не спрял на стоп палка на подаден звуков и светлинен сигнал и предизвикал неговото преследване - престъпление по чл.270 ал.1 от НК.

                     От субективна страна деянието е извършено  виновно, при пряк умисъл.

                     2. За гореописаното деяние на осн. чл.270 ал.1 вр. ал.1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.2 б. „б“ от НК налага на обвиняемия О.Ж.П. наказание „Обществено порицание“, което ще се изпълни чрез обявяване на таблото за съобщения на община Шумен.  

    С деянието не са причинени щети.

    3. Направените по делото разноски в размер на 70,40 лв. следва да бъдат платени от обвиняемия О.Ж.П. ***.

              Прекратява производството по ДП №630/19 г. по описа на РУ – Шумен.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2331/19 г. на ШРС.

             Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.