О П Р Е Д Е Л И: 207/1.11.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2335 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Х.Ю.Х. *** е управлявал МПС – л. а. „Пежо 307“ с рег. № Н 7193 ВТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2.06 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества, или техни аналози с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с фабричен № ARSM-0049 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.                                                                                     

Деянието е извършено виновно, пряк умисъл.  

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 /ПЕТ/ месеца, както и глоба в размер на 200,00 /ДВЕСТА/ лв.  

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години.  

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което обв. Х. е бил задържан за срок от 24 ч. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-102/29.10.2019 г.  

На осн. чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обв. Х. се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 9 /ДЕВЕТ/ месеца.  

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето, през което обв. Х. е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0869-001244/29.10.2019 г.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2335/2019 г. по описа на ШРС и по БП № 1237/2019 г. по описа на РУ – Шумен.              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.