О П Р Е Д Е Л И:      216/19.11.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2407/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Е.Н.А. *** управлявал МПС – л.а. БМВ 318 с рег. № Н 66 70 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 2.14 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARBB-0020, проба № 583, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца и наказание „глоба“ в размер на 190.00 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Е.Н.А. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-106/07.11.2019 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Е.Н.А. от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Е.Н.А. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 07.11.2019 г.

От престъплението няма причинени съставомерни вреди.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2407/2019 г. по описа на ШРС и БП № 1274/2019 г. по описа на РУ – гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.