О П Р Е Д Е Л И: 233/6.12.2019г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Б.Д.Б. *** е управлявал МПС – л.а. „Опел Сигнум“ с рег. № Н 6085 ВТ, след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, в сила от 02.10.2018 г., с техническо средство DRUG TEST 5000 с фабричен № ARJF-0023 с поредна проба № 116, извършена в 23.50 часа на 27.11.2019 г. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца, както и наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

            На основание чл. 66 от НК отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

            На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Б.Д.Б. от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.11.2019 г.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК приспада задържането му по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 27.11.2019 г.  

С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2542/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.