О П Р Е Д Е Л И:      229/4.12.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2558/2019 г. по описа на ШРС за, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.Г.А. *** управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 21 97 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 1.81 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози в сила от 02.10.2018 г. – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARBB-0020 с поредна проба № 685, извършена в 03.16 часа на 30.11.2019 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия Г.Г.А. на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 5 /пет/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

За горепосоченото деяние се налага и наказание и „глоба“ в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Г.Г.А. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице № УРИ 372зз-116/30.11.2019 г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Г.Г.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Г.Г.А. е бил лишен от това право по административен ред, считано от  30.11.2019 г.

По делото няма направени разноски.

По делото няма нанесени вреди.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2558/2019 г. по описа на ШРС и по Бързо производство № 1364/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване