П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

                                     243/16.12.2019г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд,VІІІ съдебен състав, в публично  съдебно  заседание    на 

шестнадесети декември, две хиляди и деветнадесета година,  в    състав:

                                                                                   Председател: Валентина Тонева

при участието на секретаря  Й. К. и             Прокурор       Ж. Стоянова

сложи  на  разглеждане

НОХД   2609  по   описа    за    2019г. ,  докладвано  от  районния  съдия.  

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

……

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2609 по описа на ШРС за 2019г. за това, че обвиняемият И.Б.И. на 21.11.2019 г., в гр. Шумен, на паркинг на магазин „Кауфланд“ на бул. „Симеон Велики“, в съучастие като помагач с К.Г.Н. (извършител), умишлено улеснил отнемането на чужди движими вещи – сумата от 83.99 лева (осемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от владението на И.М.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да бъдат присвоени, като за извършване на кражба е използвано техническо средство – престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2 от НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2 от НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.4, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 5 (пет)  месеца.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. с чл.59, ал.1, т.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, със Заповед № УРИ 372зз-112/21.11.2019г.

Деянието е извършено виновно, с пряк  умисъл.

Съставомерните имуществени вреди са възстановени изцяло.

По делото няма деловодни разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2609/ 2019 г. по описа на ШРС и по ДП № 1328/ 2019 г. по описа на РУ- Шумен. 

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:

 

Заседанието приключи в 10, 10 часа.

Протоколът-воден по реда на НПК, изготвен на 16.12.2019г.

 

Районен съдия:

 

Секретар: