О п р е д е л и : 244/16.12.2019г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 2612/19 г. по описа на ШРС, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Е.И.Х. е виновен за това, че на 08.12.2019 г. в гр. Шумен, по ул. „Стефан Караджа“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес А140" с peг. № Н 1547 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,31 промила, установено по надлежния ред - с годно техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабричен номер ARBB-0020, проба № 709, съгласно Наредба № 1/2017 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

2. За горепосоченото деяние на основание чл. 343б ал.1 от НК  вр.  чл.55 ал.1 т. 1 от НК налага на подсъдимия Е.И.Х.  наказание „Лишаване от свобода” в размер на 5 (пет) месеца и глоба в размер на 200 (двеста) лв.

3.  На основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“  за срок от 3 (три) години.

4. На основание чл.59 ал. 2 от НК приспада от определеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият Е.И.Х. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР на 08.12.2019г.

5. На основание чл.343г от НК вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК страните се споразумяват на подсъдимия Е.И.Х. кумулативно да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 (десет) месеца.

6. На основание чл.59 ал.4 от НК от определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС”  приспада времето, през което подсъдимият Е.И.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 08.12.2019г.

        От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

        С деянието не са причинени щети.

        По делото не са направени разноски.

               ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2612/19 г. на ШРС.

       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.