Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                    147/25.2.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На тридесети януари две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Кр.Кръстев  

Секретар: Ф. А.,

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 3099 по описа за 2018 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-002686/25.10.2018год. на ВПД Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 183 ал.3 т.5 пр.1; чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр.5 от ЗДвП; чл. 175 ал.1 т.5 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Г.П.К. ЕГН ********** ***, e наложено административно наказание “глоба”,  в размер на 30 /тридесет/ лева за първото,  “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за второто нарушение „глоба“ в размер на 80 осемдесет/ лева  и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 месеца за третото и “глоба” в размер на 80 /осемдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за четвъртото нарушение.

Жалбоподателката в жалбата си моли съда да постанови решение, с което да отмени НП, тъй като АНО е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до незаконосъобразност на процесното постановление.  Алтернативно моли наложените наказания да бъдат намалени до законовия минимум. В съдебно заседание жалбоподателката не се явява, за нея се явява редовно упълномощен адвокат, който поддържа депозираната жалба.

За въззиваемата страна, редовно призовани, се явява процесуален представител, който оспорва депозираната жалба и моли НП да бъде потвърдено.  

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е частично основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 26.09.2018 г. около 18.30 часа в гр. Шумен по бул. “Преслав” до № 2 в посока към кръстовището с бул. Мадара“ жалбоподателката управлявала собствения си лек автомобил “Мазда 6” с рег. № Н 18 44 ВТ. При движението си с автомобила, по еднопосочен път, при нарушение пътен знак Д-4, срещу движението, при разминаване, тя преминава частично в съседната пътна лента в дясно, като не осигурява достатъчно странично разстояние от насрещно движещия се лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № Н 06 54 ВВ вследствие на което двете МПС се сблъскват с левите си странични огледала, с което жалбоподателката причинява ПТП. Водачката на лекия автомобил „Мазда 6“ след известно колебание дали да спре или не, продължава движението си като напуска ПТП. Нейното колебание от своя страна е дало възможност на свидетелката Г. да види и запомни регистрационния номер на „маздата“. По този начин, напускайки ПТП-то след участие в него, жалбоподателката не е оказала съдействие за установяване щетите от произшествието, а също така не е уведомила съответната служба за контрол на МВР. Свидетелката Г. от своя страна виждайки, че другия автомобил напуска произшествието се е обадила на тел 112 и на място пристигат свидетелите И.П. и Ц.К., като оглеждат пострадалия автомобил. На място правят снимки на повредения автомобил и снемат обяснение от свид. Г. за случилото се. На следващия ден, след като установяват самоличността на жалбоподателката, тя и другия участник в произшествието са извикани в служба КАТ гр. Шумен, където снемат обяснение от жалбоподателката в което тя записва, че е чула леко чукване и в последствие е установила, че има лека щета по лявото и панорамно огледало на колата. Управлявания от жалбоподателката автомобил е с дясна дирекция.

 Двете участнички в произшествието се споразумяват относно щетите и молят да не се съставя АУАН, но им е отказано понеже има получен сигнал на тел 112 и има проведени издирвателни мероприятия. На жалбоподателката бил съставен АУАН с бланетен № 533703 от 27.09.2018г., като актосъставителя сметнал, че са нарушени чл. 6 т.1, чл. 44 ал.1, чл. 123 ал.1 т.3 б. „а“ и б. „в“ от ЗДвП. Жалбоподателката подписал акта с възражението „Движението е в следствие на маневра и във връзка с ПТП не съм разбрала за неговото възникване и към момента нямаше видими следи“. Не се е възползвала от законното си право по чл. 44 ал.1 от ЗАНН и не е депозирала писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок.

Въз основа на така съставения акт и материалите по делото е издадено Наказателно постановление № 18-0869-002686/25.10.2018год. на ВПД Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 183 ал.3 т.5 пр.1; чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр.5 от ЗДвП; чл. 175 ал.1 т.5 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на Г.П.К. ЕГН ********** ***, e наложено административно наказание “глоба”,  в размер на 30 /тридесет/ лева за първото,  “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за второто нарушение „глоба“ в размер на 80 осемдесет/ лева  и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 месеца за третото и “глоба” в размер на 80 /осемдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за четвъртото нарушение.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – И.П. – актосъставител, Ц.К. и Х.Г..

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателката действително е извършил визираните в акта нарушения по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че тя е извършила визираните в наказателното постановление нарушения, тъй като същата е управлявала МПС с което е причинила ПТП и след това е напуснала местопроизшествието без да се опита да си уреди отношенията с другия участник в произшествието или пък да уведоми компетентните органи на МВР гр. Шумен. Твърденията и в последствие, че не е разбрала за настъпилото ПТП се опровергават от самото нейно поведение и колебанието и което е дало възможност на другия участник в произшествието да запамети контролния номер на автомобила и да сигнализира на тел 112, а също така и от написаните собствено ръчно обяснения на следващия ден.

Съгласно наказателната разпоредба на чл. 183 ал.3 т.5 предл.1 от ЗДвП се предвижда наказание „глоба“ 30 лева, за водач който навлиза след знак забраняващ влизането на съответното ППС в еднопосочен път. Съгласно наказателната разпоредба на чл. 179 ал.2 от ЗДвП, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция  или нарушение по ал.1 причини ПТП се наказва с „глоба“ от 200 лв. тези две наказания са в константен размер и не подлежат на някаква корекция. Съгласно наказателната разпоредба на чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП се предвижда наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца  и “глоба” от 50 до 200 лева, за водач на МПС, който наруши задълженията си като участник в ПТП. Тази наказателна разпоредба се прилага за извършено нарушение на чл. 123 ал.1 т.3. Това нарушение се реализира, когато водачът на ППС, който като участник в пътно транспортно произшествие е длъжен, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието и ако между участниците в произшествието няма съгласие да уведоми службата за контрол на МВР за настъпилото произшествие. За тези две извършени нарушения административно-наказващия орган е наложил наказание в почти минимален размер за третото и четвъртото нарушение. Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушенията, които са били осъществени, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.1 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушенията и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин.

При индивидуализацията на наказанието за участие в ПТП при което има само имуществени вреди обаче административно-наказващия орган не е посочил основанията си за да го наложи в съответния размер предвиден от закона в чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДП в съответствие с чл. 27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.73г. Видно от материалите по делото жалбоподателката се е опитала да уреди отношенията си с потърпевшата, макар това да не е довело до този резултат поради незнание и поради пропусната възможност. Видно от представената справка за нарушител/водач на МПС, жалбоподателката не  е наказвана до настоящия случай. Наложените и наказания с фиш са платени.

По изложените съображения, както и поради наличие на смекчаващи вината обстоятелства – самопризнание макар и трудно, чиста справка за нарушител от региона, съдът намира, че справедливо и съответно на извършеното нарушение, съгласно наличните данни в преписката ще бъдат  административни наказания  по  чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДП, в минималния размер, в този смисъл се намалява наложеното от административно-наказващия орган административно наказание “лишаване от право да се управлява МПС” на 1 месец и глобата на 50 лева.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено в първи и втори пункт и изменено в трети и четвърти пункт.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. първо и второ от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0869-002686/25.10.2018год. на ВПД Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 183 ал.3 т.5 пр.1 и чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр.5 от ЗДвП на жалбоподателя e наложено административно наказание “глоба”, в размер на 30 /тридесет/ лева за първото и “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за второто нарушение

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0869-002686/25.10.2018год. на ВПД Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 175 ал.1 т.5 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП на жалбоподателя e наложено административно наказание „глоба“ в размер на 80 осемдесет/ лева  и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 месеца за третото и “глоба” в размер на 80 /осемдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за четвъртото нарушение, като НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания “ лишаване от право да управлява МПС” на 1 /един/ месец и “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: