Районен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.5.2019г. до 5.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 1038/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП П.Я.И. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
2.5.2019 11:00
2 ЧНД No 869/2019, II състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето ШРП И.Й.И. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
2.5.2019 14:00