Районен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2019г. до 3.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото