Районен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 23.12.2019г. до 29.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 3605/2019, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ВЕНЕЦ С.А.Д. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
23.12.2019 10:00
2 АНД No 1885/2019, XIV състав КАТ Й.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
23.12.2019 10:00
3 Гражданско дело No 3781/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.Р.,
М.Л.Ц.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
23.12.2019 13:30