Районен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 30.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото