Районен съд - Шумен
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 5.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1097/2017, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Р.В.З. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 1.11.2017г.
2 Гражданско дело No 2235/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Г.,
В.Г.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
3 Гражданско дело No 2373/2017, IV състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Е.М.И. Е.Р.И. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 1.11.2017г.
4 Гражданско дело No 1970/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.М.Ю.,
А.Г.Ю.
  Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 2.11.2017г.
5 Гражданско дело No 2240/2017, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.К.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Определение от 2.11.2017г.