Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1627/2018, XI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВИ ПАЗАР С.Х.Х. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 12.12.2018г.
С.Х.Х.
Мотиви от 27.12.2018г.
2 Гражданско дело No 2625/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.М.Ш. Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 31.12.2018г.
3 Гражданско дело No 2912/2018, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.А.И. ОБЩИНА ШУМЕН,
ШРП
Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 31.12.2018г.
4 НОХД No 3374/2018, XI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП С.Н.Ж. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 31.12.2018г.
С.Н.Ж.
В законна сила на 31.12.2018г.
5 НОХД No 3375/2018, XIV състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол ШРП Л.К.В. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Споразумение от 31.12.2018г.
Л.К.В.
В законна сила на 31.12.2018г.