Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 За граждани    Медиация  
 

Медиация

- Същност - без съд
- Предимства
- Медиацията е доброволна процедура
- Неформалност на процедурата
- Медиатор
- Заявление за медиация

Медиация

Медиатори в гр. Шумен

Севдалина Петрова Герджикова
гр. Шумен, ул. “Македония” № 65, ет.1, ап.1
тел. 0887/684440, професия – адвокат

* * *

Теодора Линкова Славова
гр. Шумен, ул.. “Цар Освободител” № 55, ет.5, ап.10
тел. 0888/283 097, професия – психолог

* * *

Росен Стефанов Русев
гр. Шумен, ул. “Съединение” № 111, ет.2
тел. 054/802 865, професия – адвокат

* * *

 Валентин Атанасов Василев 
гр. Шумен, ул. “Съединение” № 68”А”, ет.2, ап.7
тел. 054/800005, професия – адвокат

* * *

Стефан Стефанов Стефанов
гр. Шумен, ул. “Симеон Велики” № 33, ет.3, ап.14
тел. 054/831333, 0897391897, професия – Оператор ММ9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР