Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Октомври 2017 г.*

- 2-ра седмица (2.10 - 8.10.2017) актуализация на 2.10.2017 г.
- 3-та седмица (9.10 - 15.10.2017) актуализация на 9.10.2017 г.
- 4-та седмица (16.10 - 22.10.2017) актуализация на 16.10.2017 г.
- 5-та седмица (23.10 - 29.10.2017) актуализация на 16.10.2017 г.
- 6-та седмица (30.10 - 31.10.2017) актуализация на 16.10.2017 г.

Септември 2017 г.*

- 1-ва седмица (1.09 - 3.09.2017) актуализация на 28.08.2017 г.
-
2-ра седмица (4.09 - 10.09.2017) актуализация на 4.09.2017 г.
-
3-та седмица (11.09 - 17.09.2017) актуализация на 11.09.2017 г.
-
4-та седмица (18.09 - 24.09.2017) актуализация на 18.09.2017 г.
-
5-та седмица (25.09 - 30.09.2017) актуализация на 25.09.2017 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР