Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Февруари 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.02 - 4.02.2018) актуализация на 29.01.2018 г.
- 2-ра седмица (5.02 - 11.02.2018) актуализация на 29.01.2018 г.
- 3-та седмица (12.02 - 18.02.2018) актуализация на 12.02.2018 г.
- 4-та седмица (19.02 - 25.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.
- 5-та седмица (26.02 - 28.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.

Март 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.02 - 4.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.
- 2-ра седмица (5.02 - 11.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.
- 3-та седмица (12.02 - 18.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.
- 4-та седмица (19.02 - 25.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.
- 5-та седмица (26.02 - 31.02.2018) актуализация на 19.02.2018 г.

Януари 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.01 - 7.01.2018) актуализация на 3.01.2018 г.
-
2-ра седмица (8.01 - 14.01.2018) актуализация на 8.01.2018 г.
-
3-та седмица (15.01 - 21.01.2018) актуализация на 22.01.2018 г.
-
4-та седмица (22.01 - 28.01.2018) актуализация на 22.01.2018 г.
-
5-та седмица (29.01 - 31.01.2018) актуализация на 29.01.2018 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР