Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Октомври 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.10 - 6.10.2019) актуализация на 30.09.2019 г.
- 2-ра седмица (7.10 - 13.10.2019) актуализация на 30.09.2019 г.
- 3-та седмица (14.10 - 20.10.2019) актуализация на 14.10.2019 г.
- 4-та седмица (21.10 - 27.10.2019) актуализация на 14.10.2019 г.
- 5-а седмица (28.10 - 31.10.2019) актуализация на 14.10.2019 г.

Септември 2019 г.*

- 2-ра седмица (2.09 - 8.09.2019) актуализация на 2.09.2019 г.
-
3-та седмица (9.09 - 15.09.2019) актуализация на 9.09.2019 г.
-
4-та седмица (16.09 - 22.09.2019) актуализация на 16.09.2019 г.
-
5-а седмица (23.09 - 29.09.2019) актуализация на 24.09.2019 г.
-
6-а седмица (30.09.2019) актуализация на 30.09.2019 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР