Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Февруари 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.02.2019) актуализация на 28.01.2019 г.
- 2-ра седмица (4.02 - 10.02.2019) актуализация на 28.02.2019 г.
- 3-та седмица (11.02 - 17.02.2019) актуализация на 11.02.2019 г.
- 4-та седмица (18.02 - 24.02.2019) актуализация на 11.02.2019 г.
- 5-та седмица (25.02 - 28.02.2019) актуализация на 11.02.2019 г.

Януари 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.01 - 6.01.2019) актуализация на 2.01.2019 г.
-
2-ра седмица (7.01 - 13.01.2019) актуализация на 7.01.2019 г.
-
3-та седмица (14.01 - 20.01.2019) актуализация на 15.01.2019 г.
-
4-та седмица (21.01 - 27.01.2019) актуализация на 21.01.2019 г.
-
5-та седмица (28.01 - 31.01.2019) актуализация на 28.01.2019 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР