Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Април 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.04. - 7.04.2019) актуализация на 1.04.2019 г.
- 2-ра седмица (8.04 - 14.04.2019) актуализация на 8.04.2019 г.
- 3-та седмица (15.04 - 21.04.2019) актуализация на 15.04.2019 г.
- 4-та седмица (22.04 - 28.04.2019) актуализация на 15.04.2019 г.
- 5-та седмица (29.04 - 30.04.2019) актуализация на 15.04.2019 г.

Март 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.03.2019) актуализация на 5.03.2019 г.
-
2-ра седмица (4.03 - 10.03.2019) актуализация на 5.03.2019 г.
-
3-та седмица (11.03 - 17.03.2019) актуализация на 11.03.2019 г.
-
4-та седмица (18.03 - 24.03.2019) актуализация на 18.03.2019 г.
-
5-та седмица (25.03 - 31.03.2019) актуализация на 25.03.2019 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР