Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Декември 2017 г.*

- 1-ва седмица (1.12 - 3.12.2017) актуализация на 27.11.2017 г.
- 2-ра седмица (4.12 - 10.12.2017) актуализация на 4.12.2017 г.
- 3-та седмица (11.12 - 17.12.2017) актуализация на 4.12.2017 г.
- 4-та седмица (18.12 - 24.12.2017) актуализация на 4.12.2017 г.
- 5-та седмица (25.12 - 31.12.2017) актуализация на 4.12.2017 г.

Ноември 2017 г.*

- 1-ва седмица (1.11 - 5.11.2017) актуализация на 31.10.2017 г.
-
2-ра седмица (6.11 - 12.11.2017) актуализация на 6.11.2017 г.
-
3-та седмица (13.11 - 19.11.2017) актуализация на 13.11.2017 г.
-
4-та седмица (20.11 - 26.11.2017) актуализация на 20.11.2017 г.
-
5-та седмица (27.11 - 30.11.2017) актуализация на 27.11.2017 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР