Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Профил на купувача  
 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ                                                                                                         Няма публикации

ПРОЦЕДУРИ                                                                                                                                          Няма публикации

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ                                                                                                                             Няма публикации

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДРЪЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В Районен съд Шумен

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В Районен съд Шумен9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР