Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 
 1015760 
 Районен съд    Районен съд  
 Начало

Нов сайт

ДОБРЕ ДОШЛИ! 


  На тази уеб- страница ще се опитаме да Ви запознаем със структурата и дейността на Районен съд Шумен. Стремежът ни е непрекъснато актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, като по този начин да сме полезни за всички физически и юридически лица.


  Днес  магистратите и съдебните служители са изправени пред голямо изпитание и отговорност, произтичащи от реформата в съдебната система и изискването за достигане равнището на европейското правораздаване чрез унифициране на българското и европейските законодателства.


  Целта, която си е поставил нашият съд при осъществяване на всекидневната си дейност е повишаване доверието на обществото към съдебната система като цяло и конкретно към  магистратите  и служителите в Районен съд- гр.Шумен. На преден план сме извели принципите за прозрачност в дейността на съда и непрекъснато повишаване на професионализма на всички заети в областта на правораздаването.
Контакти и банкови сметкиМодел за подбор и наемане на съдебни служители 
Схеми и бланки в doc формат
Правила, кодекси 
регистър на отводите
Годишен отчет 
Районен съд – гр. Шумен
Отчет за дейността през ...
Софтуер 
Използван в РС Шумен
Адвокатска колегия 
Адвокати
Шуменски съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Частни съдебни изпълнители 
В гр. Шумен
Удостоверяващи органи  
на доставчици на удостоверителни услуги
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР