-

30.1.2017. 31.1.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 2899/2016, XIII - ...,
...
  :
.
30.1.2017.
. . 2899/2016 . . , .
2 No 34/2017, XVII ... :
.
30.1.2017.
3 No 133/2017, XII ... :
.
30.1.2017.
...
30.1.2017.
4 No 516/2016, IV ... ... :
.
31.1.2017.
5 No 1269/2016, XIII ...,
...,
...,
...,
...
...,
...
:
.
31.1.2017.
6 No 3180/2016, XIII ; , , . . ....,
...
:
.
31.1.2017.
7 No 2960/2016, XVII ... :
.
31.1.2017.
8 No 51/2017, VIII .78 ... :
.
31.1.2017.
...
31.1.2017.