-

18.9.2017. 24.9.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 520/2017, X ... ... :
.
18.9.2017.
2 No 912/2017, IV ; :
.
18.9.2017.
3 No 1029/2017, X ; 3 :
.
18.9.2017.
4 No 1317/2017, X ...,
...
... :
.
18.9.2017.
5 No 2071/2017, X ... ... :
.
18.9.2017.
18.9.2017.
6 No 2547/2017, X ; , , . . ... :
.
18.9.2017.
7 No 2578/2017, X - ...,
...
  :
.
18.9.2017.
8 No 2636/2017, X ; , , . . ... :
.
18.9.2017.
9 No 1425/2017, II ... :
.
18.9.2017.
10 No 1269/2016, XIII ...,
...,
...,
...,
...
...,
...
:
.
19.9.2017.
11 No 2050/2017, XIII . 200 ... :
.
19.9.2017.
19.9.2017.
12 No 2574/2017, XIII ; , , . . ... :
.
19.9.2017.
13 No 1662/2017, XV ... :
.
19.9.2017.
...
14 No 1663/2017, I .78 ... :
.
19.9.2017.
...
20.9.2017.
15 No 1787/2017, VIII .78 ... :
.
19.9.2017.
...
20.9.2017.
16 No 1957/2017, XV .78 ... :
.
19.9.2017.
...
20.9.2017.
17 No 960/2017, IX :
.
20.9.2017.
18 No 1501/2017, XVII ... :
.
20.9.2017.
19 No 1664/2017, XVII ... ... :
.
20.9.2017.
, ..., ********** ***, ..., **********, , ... 1200 / / 3- , , , . 130, . 1 , . 1664/2017 . . 15- , I .
20 No 2177/2017, II ... :
.
20.9.2017.
...
20.9.2017.
21 No 2180/2017, XV ... :
.
20.9.2017.
...
20.9.2017.
22 No 1054/2017, VIII :
.
21.9.2017.
23 No 1948/2017, VIII .78 ... :
.
21.9.2017.
...
21.9.2017.
24 No 2176/2017, VIII ... :
.
21.9.2017.
...
21.9.2017.