-

26.6.2017. 30.6.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 2503/2014, VI ... ... :
.
26.6.2017.
2 No 2817/2016, V - ...,
...
  :
.
26.6.2017.
..2817/2017 . . .
3 No 1007/2017, IX - , ... ... :
.
26.6.2017.
4 No 1320/2017, XI - ...,
...
  :
.
26.6.2017.
26.6.2017.
5 No 1398/2017, IX - ...,
...
  :
.
26.6.2017.
26.6.2017.
6 No 1426/2017, IX ; , , . . ...,
...
,
:
.
26.6.2017.
7 No 1437/2017, VII ; , , . . ... ,
:
.
26.6.2017.
26.6.2017.
8 No 1467/2017, VII - ...,
...
  :
.
26.6.2017.
26.6.2017.
9 No 1522/2017, XIII ... ... :
.
26.6.2017.
1522 2017 . . .. ., : ********** *** 25 . ( ) . , ,
10 No 1538/2017, VII ; , , . . ... :
.
26.6.2017.
11 No 1089/2017, II ... :
.
26.6.2017.
12 No 1203/2017, II .78 ... :
.
26.6.2017.
...
3.7.2017.
13 No 1249/2017, XIV .78 ... :
.
26.6.2017.
...
27.6.2017.
14 No 1283/2017, XII .78 ... :
.
26.6.2017.
...
30.6.2017.
15 No 1379/2017, II ... :
.
26.6.2017.
...
26.6.2017.
16 No 1006/2017, XIII - , ... ... :
.
27.6.2017.
17 No 1235/2017, V ; , , . . ... ,
:
.
27.6.2017.
18 No 1576/2017, VII ; , , . . ...,
...
:
.
27.6.2017.
19 No 542/2017, XIV ... :
.
27.6.2017.
20 No 754/2017, II .. :
.
27.6.2017.
21 No 1151/2017, XII :
.
27.6.2017.
22 No 543/2017, VI ... :
.
28.6.2017.
23 No 1565/2017, X ; , , . . ...,
...
:
.
28.6.2017.
24 No 1643/2017, X ... :
.
28.6.2017.
25 No 1114/2017, XIV ... :
.
28.6.2017.
26 No 1207/2017, XI .78 ... :
.
28.6.2017.
...
29.6.2017.
27 No 1456/2017, XVII , ... :
.
28.6.2017.
...
28.6.2017.
28 No 84/2017, IV ,
...
:
.
29.6.2017.
29 No 763/2017, IV ; :
.
29.6.2017.
30 No 953/2017, XI ... ... :
.
29.6.2017.
31 No 1153/2017, VI - , ... ... :
.
29.6.2017.
, : , .. 2686/2008 . , ... ********** *** . . . **********, ... ********** ***, 60,00 . / / 150,00 . / /, - 25.04.2017 ., - , , ... ********** *** 64,80 . / /. . 1153/2017 . . 1- .
32 No 1347/2017, XI ; , , . . ...,
:
.
29.6.2017.
33 No 1361/2017, XI ; , , . . ...,
...,
,
1
:
.
29.6.2017.
34 No 1573/2017, X - ...,
...
  :
.
29.6.2017.
35 No 1056/2017, I :
.
29.6.2017.
-0042690/07.04.2017 . , , , , , ߔ , 130460283, : ., .. 4, , 6, . . . 3000 / / .222 .114, .3 , 3000 / / 1000 // . 14- , .
36 No 1150/2017, XII :
.
29.6.2017.
37 No 1198/2017, XVII :
.
29.6.2017.
38 No 1348/2017, XII .78 ... :
.
29.6.2017.
...
39 No 2018/2016, VII ... ... :
.
30.6.2017.
40 No 43/2017, IV ... :
.
30.6.2017.
41 No 139/2017, VII ... ... :
.
30.6.2017.
42 No 382/2017, VII ... :
.
30.6.2017.
43 No 1119/2017, XIV ... :
.
30.6.2017.
44 No 1475/2017, XVII ... :
.
30.6.2017.
...
30.6.2017.
45 No 1477/2017, XVII ... :
.
30.6.2017.
...