-
,
4.11.2019. 10.11.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 993/2019, XV ... :
.
27.9.2019.
...
7.10.2019.
15.10.2019.
2 No 2128/2019, XVII , ... :
.
8.10.2019.
...
8.10.2019.
3 No 3068/2018, I ... :
.
15.10.2019.
...
7.11.2019.
31.10.2019.
4 No 1546/2019, IV /; ; ... :
.
4.11.2019.
5 No 3142/2019, VII ; , , . .   :
.
4.11.2019.
6 No 1727/2019, XV :
.
4.11.2019.
7 No 1728/2019, XV :
.
4.11.2019.
8 No 1886/2019, X ... :
.
5.11.2019.
9 No 1997/2019, VII ... ... :
.
5.11.2019.
10 No 2654/2019, IV - ...,
...
  :
.
5.11.2019.
5.11.2019.
11 No 2787/2019, IV ...,
...
  :
.
5.11.2019.
12 No 1706/2019, XIV :
.
5.11.2019.
13 No 1744/2019, II ... :
.
5.11.2019.
14 No 1751/2019, XI ... :
.
5.11.2019.
15 No 1752/2019, XIV ... :
.
5.11.2019.
16 No 2230/2019, XVII :
.
5.11.2019.
17 No 2332/2019, I ... :
.
5.11.2019.
...
5.11.2019.
18 No 2363/2019, XI ... :
.
5.11.2019.
5.11.2019.
19 No 2367/2019, VIII .. :
.
5.11.2019.
..
5.11.2019.
20 No 3671/2018, IX ; :
.
6.11.2019.
21 No 1234/2019, VII ... :
.
6.11.2019.
22 No 1364/2019, VII ... :
.
6.11.2019.
23 No 3307/2019, XI ; ... :
.
6.11.2019.
24 No 3325/2019, X ; , , . . ... ,
:
.
6.11.2019.
25 No 1644/2019, I ... :
.
6.11.2019.
26 No 1864/2019, XV :
.
6.11.2019.
27 No 2229/2019, XVII 1 :
.
6.11.2019.
28 No 2260/2019, XVII .78 ... :
.
6.11.2019.
...
6.11.2019.
29 No 2366/2019, XVII , 14. , 14 ., ... :
.
6.11.2019.
30 No 3676/2018, IX ... :
.
7.11.2019.
31 No 769/2019, XIII - , ; . ... ... :
.
7.11.2019.
32 No 818/2019, XVI ... :
.
7.11.2019.
33 No 1009/2019, XIII ; .() 655/2014 ... - :
.
7.11.2019.
34 No 1252/2019, XI ...,
...
:
.
7.11.2019.
35 No 1349/2019, XIII , ... ... :
.
7.11.2019.
36 No 1687/2019, IV ... :
.
7.11.2019.
37 No 1807/2019, XIII ... ... :
.
7.11.2019.
38 No 2411/2019, XVI - ....,
...
  :
.
7.11.2019.
7.11.2019.
39 No 2620/2019, XVI - ...,
...
  :
.
7.11.2019.
40 No 2786/2019, XVI - , ... ... :
.
7.11.2019.
41 No 3056/2019, VII ...,
...
... :
.
7.11.2019.
42 No 3056/2019, VII ...,
...
... :
.
7.11.2019.
43 No 1403/2019, II ... :
.
7.11.2019.
44 No 1520/2019, XV :
.
7.11.2019.
45 No 1634/2019, XIV ... :
.
7.11.2019.
46 No 1813/2019, I ... :
.
7.11.2019.
47 No 1820/2019, XIV :
.
7.11.2019.
48 No 2110/2019, XI ... :
.
7.11.2019.
49 No 878/2019, X ...,
...,
...,
...
:
.
8.11.2019.
50 No 1686/2019, X ...,
...
... :
.
8.11.2019.
51 No 1797/2019, XIV :
.
8.11.2019.
52 No 1817/2019, II :
.
8.11.2019.
53 No 1902/2019, XV ... :
.
8.11.2019.
54 No 2181/2019, XVII ... :
.
8.11.2019.